گزارش تصویری لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)
شنبه 30 شهریور 1398 ساعت 21:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر پوریا | ( نظرات )
جلسه ششم از دور چهارم سری جلسات ویلیام وایت (درمان اعتیاد به مصرف سیگار به روش(DST   نمایندگی دانیال اهواز به استادی مسافر آقای شارود، نگهبانی مسافر آقای محمد  و دبیری مسافر آقای دانش با دستورجلسه (وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من) در مورخ 1398/06/29 رأس ساعت ۸ در پارک ساحلی آغاز به کار کرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،


لینک های مرتبط: کنگره 60 دانیال اهواز،

لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت)
شنبه 18 خرداد 1398 ساعت 22:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی | ( نظرات )
جلسه هفتم  از دور سوم جلسات ویلیام وایت (درمان اعتیاد به مصرف سیگار به روش DST) نمایندگی "دانیال اهواز" به نگهبانی مسافر آقای علی  ، استادی مسافر آقای"حسین " و دبیری مسافرآقای رامین با دستور جلسه( در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟) راس ساعت 8 مورخ 98/03/10  در پارک ساحلی شروع به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،


لینک های مرتبط: کنگره 60 نمایندکی دانیال،

گزارش لژیون ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار
یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 10:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر امین | ( نظرات )
گزارش لژیون ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار
دومین جلسه از دور اول جلسات ویلیام وایت (درمان اعتیاد به مصرف سیگار به روش DST) نمایندگی "دانیال اهواز" به نگهبانی موقت آقای "امین " ، استادی آقای "محمد باقر " و دبیری موقت آقای "حسین" با دستور جلسه "سیگار" راس ساعت 8:00 مورخ 97/03/25 در پارک ساحلی شروع به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)، کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،گزارش لژیون ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار
جمعه 18 خرداد 1397 ساعت 22:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرداد | ( نظرات )
http://danial.congress60.org/
دومین جلسه از دور اول جلسات ویلیام وایت (درمان اعتیاد به مصرف سیگار به روش DST) نمایندگی "دانیال اهواز" به نگهبانی موقت آقای "امین " ، استادی آقای "احسان " و دبیری موقت آقای "حسین" با دستور جلسه "ظرفیت و  مسئولیت (قبله گم کردن)" راس ساعت 8:00 مورخ 97/03/18 در پارک ساحلی شروع به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،


گزارش لژیون ویلیام وایت درمان اعتیاد به مصرف سیگار
شنبه 12 خرداد 1397 ساعت 04:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرداد | ( نظرات )


http://danial.congress60.org/

اولین جلسه از دور اول جلسات ویلیام وایت (درمان اعتیاد به مصرف سیگار به روش DST) نمایندگی "دانیال اهواز" به نگهبانی آقای "محمد" ، استادی آقای "شارود" و دبیری آقای "امین" با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟" راس ساعت 8:00 مورخ 96/03/11 در پارک ساحلی شروع به کار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت): وادی هفتم و تاثیر آن بر روی من
چهارشنبه 23 اسفند 1396 ساعت 07:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرداد | ( نظرات )
http://danial.congress60.org/

روز سه شنبه مورخه 96/12/22 راس ساعت 15:45 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با دستور جلسه "وادی هفتم و تاثیر آن بر روی من" در نمایندگی دانیال اهواز برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،لژیون های درمان سیگار(ویلیام وایت): وادی هفتم و تاثیر آن بر روی من
دوشنبه 21 اسفند 1396 ساعت 06:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهرداد | ( نظرات )
http://danial.congress60.org

روز یکشنبه مورخه 96/12/20 راس ساعت 15:45 لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) با دستور جلسه "وادی هفتم و تاثیر آن بر روی من" در نمایندگی دانیال اهواز برگزار شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارشات تصویری، جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،لژیون ویلیام وایت: بنیان
چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 16:49 | نوشته ‌شده به دست مسافر امین | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق
روز سه شنبه مورخه 96/09/21 راس ساعت 15:30  لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت) به کمک راهنمایی مسافر احسان و با دستور جلسه  "بنیان "در نمایندگی دانیال اهواز برگزار شد.
لژیون ویلیام وایت: بنیان
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،لژیون ویلیام وایت: وادی نهم و تاثیرآن بر روی من
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 ساعت 08:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد باقر | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق

روز یک شنبه مورخه 96/02/24 راس ساعت 15:30 لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت) با دستور جلسه "وادی نهم و تاثیرآن بر روی من "در نمایندگی دانیال اهواز برگزار شد.


استاد: آقا شارود

دستور جلسه : وادی نهم و تأثیر آن روی من یکشنبه24/2/96ساعت 15:45

حاضرین : 12نفر مشارکت کنندگان : 4 نفر

استاد فرمودند :


من به یاد صحبتی از آقای خدامی افتادم که رهجویی نزد ایشان آمدند و گفتند نمیتوانم سفر سیگارم را خوب انجام بدهم.آقای خدامی گفتند: آیا سیگار نکیشدن را تا حد مرگ امتحان کردهای؟ گفتند: نه . سپس گفتند:اگر سه روز تو شد چهار روز و چهار روزت شد پنج روز آن وقت است که یواش یواش ظرفیت تحمل تو بالا می رود و روز به روز موفق تر خواهی شد.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،


دستورجلسه:کتاب عبور از منطقه 60درجه زیرصفر و تصاویر آن
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 20:06 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد باقر | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق
روز یک شنبه مورخه 96/02/17 راس ساعت 15:30  لژیون درمان وابستگی به نیکوتین (ویلیام وایت) به کمک راهنمایی مسافر شارود بهرامی پور و با دستور جلسه  "کتاب عبور از منطقه 60درجه زیرصفر و تصاویر آن "در نمایندگی دانیال اهواز برگزار شد.

استاد: آقا شارود

دستور جلسه : کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفریکشنبه 17/2/96 ساعت 15:45

حاضرین : 8 نفر مشارکت کنندگان : 6 نفر

سخنان استاد:

استاد فرمودند : من روز اولی که آمدم توی کنگره وقتی که وارد شدم و مشاور اولیه را گذراندم گفتم من باید سفرم را شروع کنم . گفتند تریاکت را باید سر ساعت مصرف کنی ، چیزی که مرا جذب کرد آن صحبت اولیه بود که آقا فرشید مرا مشاوره کرده بود 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات درمان سیگار به روش DST (ویلیام وایت)،

 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
صفحات دیگر ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic