وبلاگ نمایندگی اهواز این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی اهواز بهره برداری نمایید. آدرس: اهواز، شهرک دانشگاه خیابان دانشجوی 50 روبروی مجتمع مسکونی سینا- پلاک77 مشاوره تازه واردین: روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و پنج شنبه از ساعت 14 الی 16:30 کارگاه آموزشی مسافران: روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران: روزهای دوشنبه ساعت 16 کارگاه آموزشی عمومی: روز های پنج شنبه ساعت 17 تلفن های تماس: 06133326717 06133320793 http://ahvazc60.mihanblog.com 2020-10-29T02:31:10+01:00 text/html 2020-10-24T12:10:05+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا برداشتی از CD: ساختن خویش http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2238 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20CD/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4/unnamed%20%281%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-10-23T19:54:31+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزش مجازی: لزوم تاسیس دانشگاه کنگره60 http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2242 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font color="#006600" style="font-size: medium;">جلسه اول از دور چهارم سری کارگاه‌های آموزشی مجازی ویژه مسافران نمایندگی دانیال اهواز با استادی کمک راهنمای مسافر علی با دستور جلسه</font><font style="font-size: medium;">&nbsp;</font><span style="font-size: medium;"><font color="#990000">(</font></span></b><font color="#990000" size="3"><b>لزوم تاسیس دانشگاه کنگره60</b></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000">)</font></span><font color="#006600" style="font-size: medium;">&nbsp;برگزار شد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/5thursday97/98_07_25/2.jpg" alt=""></div> text/html 2020-10-23T16:45:16+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا گزارش تصویری: لژیون شوشتر http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2241 <div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#009900">در تاریخ جمعه2 آبان 1399 جلسه لژیون شوشتر با حضور اعضای این لژیون و جمعی از اعضای کنگره 60 دانیال اهواز به صورت میهمان در پارک مطهری شوشتر ساعت 9 صبح آغاز به کار نمود</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#990000">&nbsp;در ادامه شاهد گزارش تصویری این فعالیت اعضا هستید</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1/1399_08_02/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3" color="#990000"><br></font></b></div> text/html 2020-10-23T16:29:01+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا دستور جلسات هفتگی http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2240 <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">جلسه دوم از دور شانزدهم جلسات آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دانیال اهواز، با استادی کمک راهنمای مسافر پوریا، نگهبانی مسافر منصور و دبیری مسافر حمیدرضا با دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"></span><font color="#660000" style="font-size: 12px;"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px;"><font color="#660000"><span dir="RTL"></span>(</font></span></b><font face="Tahoma, sans-serif" color="#660000" style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 17.33px;"><b>&nbsp;لزوم ایجاد دانشگاه کنگره60&nbsp;</b></span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px;"><font color="#660000">)</font><font color="#000099">&nbsp;</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">در روز&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><font color="#990000">&nbsp;پنجشنبه 1 آبان 1399</font></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13pt; text-align: justify;"><font color="#990000">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">ساعت&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">۱۷</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">&nbsp;در این نمایندگی آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/1399_08_01/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:13.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; کنگره60 می گوید: "روان یعنی خلق و خو". اما اگر از روانشناسان بپرسند که روان یعنی چه؟ هر کدامشان یک تعریف متفاوت از دیگری ارائه می دهند</span></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-10-22T19:58:01+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر امین لژیون 7 دستور جلسه لژیون سردار:هزینه ساخت دانشگاه http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2239 <div align="center"><font style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 18.06px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جلسه ششم از دور دوم لژیون سردار نمایندگی دانیال اهواز با استادی مسافر شهرام و نگهبانی مسافر مهرداد و دبیری مسافر احسان با دستور جلسه <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 18.06px; line-height: 20px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;" color="#ff0000">( هزینه ساخت دانشگاه)</font> در مورخ<font color="#006600">1399/07/29</font> راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.</font></div><div align="center"><font style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 18.06px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><br style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 20px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; orphans: 2; text-align: center; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/30013/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/29.07.99/001.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-10-21T11:39:50+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛وادی دوم و تاثیر آن روی من http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2237 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; font-family: Ftahoma;"><font size="3" style=""><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جلسه نهم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه&nbsp;<strong style=""><font color="#009900">وادی دوم و تاثیر آن روی من</font></strong></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong><font color="#000000">&nbsp;</font></strong>در تاریخ&nbsp; <font color="#009900">چهارشنبه 30 مهرماه&nbsp; ساعت 09:30</font> آغاز به کار نمود.</span></font></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><br></span></span></div></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_7288(1)(1).JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px;"><tbody><tr><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>نام فایل</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>تاریخ</strong></span></span></p></td><td style="text-align: center; background-color: rgb(221, 221, 221);"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>لینک</strong></span></span></p></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">فایل صوتی&nbsp;سخنان مهندس</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">99/07/30</span></span></p></td><td style="text-align: center;"><p><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(0, 54, 99);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://dl60.ir/multimedia/voice/4shanbe99-07-30.mp3" target="_blank" style="color: rgb(0, 54, 99); text-decoration-line: none;">دانلود</a></span></strong></span></span></p></td></tr></tbody></table><p style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;">&nbsp;</p></div> text/html 2020-10-21T11:07:49+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا دستور جلسات هفتگی http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2236 <div style="text-align: center;"><div align="center"><div style="background-color: transparent; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">جلسه دهم از دور بیست و هفتم جلسات آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دانیال اهواز، با استادی مسافر کیوان، نگهبانی مسافر حسن و دبیری مسافر مصطفی با دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><font style=""><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span></font><font color="#009900"><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px;"><span dir="RTL"></span>(لزوم تاسیس دانشگاه کنگره60</span></b><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px;">)&nbsp;</span></b></font><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">در روز&nbsp;</span><font color="#cc0000"><b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">&nbsp;سه شنبه29 مهر 1399</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">ساعت&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">۱۷</span></b></font><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">&nbsp;آغاز به کار نمود.</span></div><div style="background-color: transparent; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/1399_07_29/1.jpg" alt=""></span></div><div style="background-color: transparent; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span style="font-size: 17.3333px;"><b><font color="#009900">اگر امروز ما حس و حال خوبی داریم، اگر خود و خانواده‌هایمان به آرامش رسیده‌ایم، اگر برای همیشه اعتیاد را درمان کرده‌ایم جا دارد که این علم را انتقال دهیم.</font></b></span></span></div><div style="background-color: transparent; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><br></div><div style="background-color: transparent; font-size: 12px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><br></span></div></div><div align="center"><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div></div> text/html 2020-10-19T20:29:11+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا دلنوشته: قدرت عشق (به قلم مسافر نوید) http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2235 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2099/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D8%B4%D9%82/unnamed.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px; text-align: justify;"><b><font color="#009900">چه قدرتی به‌جز عشق و محبت می‌تواند انسان را قادر به چنین خدمت عاشقانه‌ای کند؟ به‌راستی‌که چه زیباست مأمور اجرای قوانین چنین مکان مقدسی باشی که پیامش سرتاسر عشق است و بهشتی کوچک در زمین پر از هیاهوی ما...</font></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-10-19T20:27:19+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا دستور جلسات هفتگی http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2234 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">جلسه دهم از دور بیست و هفتم جلسات آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی دانیال اهواز، با استادی کمک راهنمای مسافر احسان، نگهبانی مسافر کیوان و دبیری مسافر روح الله با دستور جلسه</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><font color="#660000"><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL" style="text-align: justify;"></span></font><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px;"><font color="#660000"><span dir="RTL"></span>(</font></span></b><font face="Tahoma, sans-serif" color="#660000"><span style="font-size: 17.33px;"><b>&nbsp;لزوم ایجاد دانشگاه&nbsp;</b></span></font><b style="text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px;"><font color="#660000">)</font><font color="#000099">&nbsp;</font></span></b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">در روز&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><font color="#990000">&nbsp;یکشنبه 27 مهر 1399&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">ساعت&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">۱۷</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;">&nbsp;آغاز به کار نمود.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87/1399_07_27/1.jpg" alt=""></span></div><div><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.33px; line-height: 26px; text-align: justify;"><br></span></div></div> text/html 2020-10-19T10:30:29+01:00 ahvazc60.mihanblog.com مسافر پوریا مصاحبه با مرزبانان شعبه دانیال اهواز http://ahvazc60.mihanblog.com/post/2231 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px;">هفته ای که گذشت، دستور جلسه کنگره ۶۰ تقدیر از&nbsp; ایجنت و مرزبان بود، به پاس قدردانی از زحمات مرزبانان مصاحبه ای را با این عزیزان ترتیب دادیم و پای صحبت آنان نشستیم. شما را به مطالعه این مصاحبه خواندنی دعوت می‌کنیم</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 17.3333px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/30013/AA%201399/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D9%8499/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86/12d6ww1gcmkj.jpeg" alt=""></div>